S. 28 (2011)

khoa hoc Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Dạy học dự án – từ lí luận đến thực tiễn Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương 3
Sự du nhập giáo dục phương Tây vào Nam Kỳ Việt Nam thời thuộc Pháp (1861 - 1945) Tóm tắt PDF
Ngô Minh Oanh 13
Biểu hiện biếng ăn tâm lí ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi qua đánh giá của phụ huynh Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 23
Nhận thức của giáo viên Mầm non về nội dung cần chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi vào học toán ở lớp Một Tóm tắt PDF
Đinh Thị Tứ 33
Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Chương Nhiếp 38
Văn hóa ứng xử của hướng dẫn viên du lịch Tóm tắt PDF
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Tâm 45
Mô hình hóa toán học các hiện tượng biến thiên trong dạy học nhờ hình học động - dự án nghiên cứu Mira Tóm tắt PDF
Annie Bessot, Nguyễn Thị Nga 55
Khảo sát kinh nghiệm học tập của học sinh giỏi toán tại một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 63
Phân tích thực hành hoạt động giảng dạy của giảng viên qua tiết học về mô hình ngưỡng p-k Tóm tắt PDF
Đào Hồng Nam 71
Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn tập, luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 Tóm tắt PDF
Triệu Thị Kim Loan 81
Cấu trúc thông tin trong văn bản và khả năng ứng dụng trong giáo dục ngôn ngữ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 92
Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non theo hướng “Học với động cơ chơi” Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân 106
Thực trạng kỹ năng quản lí thời gian của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phân tích trên góc nhìn thói quen sử dụng thời gian Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Huỳnh Văn Sơn 112
Một số vấn đề về triết lí giáo dục Tóm tắt PDF
Lê Vinh Quốc 117
Tìm hiểu nguyên nhân những đối tượng vị thành niên đã qua trường giáo dưỡng vi phạm pháp luật khi tái hòa nhập cộng đồng (tại Thành phố Hồ Chí Minh) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quy 126
Tác động của hoạt động ghi chép đối với kỹ năng đọc văn bản của học sinh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hồng Nam 133
Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học và một số giải pháp về mặt quản lý Tóm tắt PDF
Trà Thị Kiều Loan 146
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 154


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100