S. 34 (2012)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Vài nét về giáo dục Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Mạnh Hùng 3
Nhu cầu thông tin của cán bộ quản lí tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Chi, Lê Văn Hiếu 12
Thái độ của sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đối với nghề dạy học Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 22
Yêu cầu của mô hình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường sư phạm Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Mai 31
Xây dựng tiêu chí đánh giá các nhóm lớp mầm non tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - một đòi hỏi cấp bách Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 41
Thực trạng mức độ định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hệ thống bài tập đo nghiệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga 48
Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh ở một số trường tiểu học thuộc quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thanh Thảo 56
Các cách tiếp cận của khái niệm phân số trong lịch sử và sách giáo khoa Toán ở tiểu học Tóm tắt PDF
Dương Hữu Tòng 68
Quy trình tổ chức học sinh làm việc với sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Duân 74
Dạy học theo dự án bài “khái niệm về tecpen” chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao Tóm tắt PDF
Phan Đồng Châu Thủy, Nguyễn Quỳnh Mai Phương 86
Các thời kì phát triển giáo dục nghề nghiệp thế giới Tóm tắt PDF
Võ Thị Xuân 92
Nghiên cứu sai lầm của người học từ cách tiếp cận của “hợp đồng dạy học” Tóm tắt PDF
Đào Hồng Nam 98
Đảm bảo chất lượng việc đánh giá tiêu chuẩn người học ở trường đại học Tóm tắt PDF
Phạm Thúy Hương Triêu 112
Phân tích và đánh giá bài trắc nghiệm khách quan môn Hóa hữu cơ ở Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Minh Hằng 118
Một số nhận xét ban đầu về thực đơn của học sinh bán trú trong trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Giang 128
Một số biện pháp giúp sinh viên học tập môn Thống kê trong khoa học xã hội có hiệu quả Tóm tắt PDF
Ngô Đình Qua 134
Một số giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lí nhà nước đối với giáo dục phổ thông Tóm tắt PDF
Trần Hồng Thắm 138
Sử dụng phần mềm Lecturemaker trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Lê Thị Mộng Nghi 144
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 155


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100