S. 35 (2012)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Ẩn dụ ý niệm về quyền lực và sự kính trọng trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vũ 3
Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở Việt Nam phục vụ du lịch Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hậu, Trịnh Văn Anh 10
Kĩ năng sống của thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Hữu Long 18
Kĩ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Bùi Hồng Quân 25
Nghệ thuật xây dựng tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Ngọc Bảo 31
Mô-típ “mẹo dây thừng” trong kiểu truyện con vật thông minh Tóm tắt PDF
. Đặng Quốc Minh Dương 44
Quan niệm sáng tác của Nguyễn Du và Đỗ Phủ Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Quyền 55
Những yếu tố cách tân trong văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Kha 63
Quá trình phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam qua góc nhìn của chủ nghĩa duy vật mác-xít Tóm tắt PDF
Hoàng Trường Giang 72
Phong tục cưới gả truyền thống của người Mường ở huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) Tóm tắt PDF
Phạm Thúc Sơn 81
Xây dựng hệ thống tiêu chí theo thang bậc để xác định và đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát 88
Phát triển kinh tế trang trại ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lã Thúy Hường 99
Bước đầu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp theo hướng bền vững Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Việt Hà 108
Kinh tế tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2004 - 2009: những thành tựu và thách thức Tóm tắt PDF
Lê Văn Nhất 115
Bước đầu tìm hiểu hiện tượng chuyển di ngôn ngữ từ Việt sang Hán Tóm tắt PDF
Lê Văn Trung 123
Địa danh mang tên thực vật ở Tây Nam Bộ Tóm tắt PDF
Võ Nữ Hạnh Trang 131
Đánh giá tài nguyên phục vụ việc thiết kế tuyến du lịch tỉnh Quảng Trị Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Quang Tuấn 136
Vấn đề môi trường ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Huỳnh Đức Thiện, Trần Hán Biên 145


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100