S. 51 (2013)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Some extensions from a quadratic Lie algebra Tóm tắt PDF
Duong Minh Thanh 5
Biodiversity of littoral macroinvertebrates in the Mekong River Tóm tắt PDF
Ngo Xuan Quang 16
Screening Bacillus strains for antagonistic activity against Fusarium sp. and Phytophthora palmivora causing diseases in corn (Zea mays L.) Tóm tắt PDF
Tran Thi Minh Dinh, Doan Le Minh Hien 29
Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của Tuyến trùng (Nematoda) để đánh giá chất lượng nước theo mùa ở khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lan, Ngô Xuân Quảng 37
Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus thuringiensis từ rừng ngập mặn Cần Giờ có hoạt tính diệt sâu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thiện Phú, Trần Thanh Thủy 49
Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn từ rừng ngập mặn Cần Giờ kháng nấm Fusarium sp. Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Ngọc Phương 59
Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài cá biển ở Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Cao Hoài Đức 72
Nguồn tài nguyên Lưỡng cư, Bò sát ở tỉnh Tiền Giang Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Nghiệp, Võ Thị Trinh 81
Khảo sát khả năng tích tụ Cadmium trên cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền, Trần Anh Huy, Nguyễn Thị Thu Giang, Trần Thị Phương Dung 90
Khảo sát một số môi trường ra hoa in vitro ở thuốc lá (Nicotiana tabacum L.cv Samsun) Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Hoa, Bùi Văn Lệ 100
Sử dụng chất Phenyl phosphorodimidate và N-(n-butyl)thiophosphoric-triamide ức chế hoạt tính enzyme urease nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng phân urê bón cho lúa (Oryza sativa L.) Tóm tắt PDF
Đoàn Phạm Ngọc Ngà 110
Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy để thu nhận chế phẩm enzyme chitinase thô từ chủng Trichoderma sp. Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lịch, Trần Thanh Thủy 117
Xác định thời gian bán rã, độ rộng mức và hàm lực dịch chuyển E1 của 49Ti bằng phản ứng 48Ti(n, 2)49Ti Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn, Phạm Đình Khang, Nguyễn Đức Hoa 130
Nghiên cứu sự phụ thuộc cường độ chùm tia gamma tán xạ ngược vào thể tích tán xạ bằng phương pháp Monte Carlo Tóm tắt PDF
Hoàng Đức Tâm, Huỳnh Đình Chương, Dương Thái Đương 138
Phương pháp phân tích thành phần chính trong xác định sự phân bố khoáng vật sét, oxit sắt bằng tư liệu ảnh vệ tinh LANDSAT Tóm tắt PDF
Trịnh Lê Hùng 148
Quá trình kích hoạt cục bộ đồng và hợp kim -đồng thau trong môi trường kiềm Tóm tắt PDF
Trần Phương Dung, Tutukina Nina Mikhailovna, Marsakov Igor Kirillovich 158
Kết hợp đặc trưng cục bộ và nhận dạng chữ quang học trong bài toán tăng cường hình ảnh cho tài liệu văn bản Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Việt 169
Xây dựng, so sánh hai mô hình dữ liệu của ứng dụng quản lí lịch sử biến động các thửa đất Tóm tắt PDF
Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trần Thanh Bé, Nguyễn Ngọc Trung, Phan Thanh Vũ 178
Thành phần loài thực vật nhập cư ở Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ Tóm tắt PDF
Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đinh Quang Hiếu 189
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 199


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100