Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của pha ban đầu của laser lên định luật tỉ lệ theo bước sóng của hiệu suất phát xạ sóng điều hòa bậc cao

Đỗ Thị Kim Ngân, Phan Thị Ngọc Loan

Tóm tắt


Chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của pha ban đầu (CEP) của laser lên định luật tỉ lệ theo bước sóng của hiệu suất phát xạ sóng điều hòa bậc cao (HHG) phát ra từ nguyên tử hydro tương tác với laser cường độ cao, xung cực ngắn. Laser tương tác có độ dài xung là hai chu kì quang học. Kết quả cho thấy định luật tỉ lệ của hiệu suất HHG giảm chậm nhất với  và giảm nhanh nhất với . Khi tăng dần CEP của laser, định luật tỉ lệ của hiệu suất HHG giảm nhanh dần theo bước sóng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100