Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ Bluetooth và cảm biến ánh sáng để thiết kế hệ thống vẽ cường độ vân giao thoa, nhiễu xạ

Ngô Minh Nhựt, Nguyễn Lâm Duy

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh sự hội tụ của thuật toán phân miền Schwarz waveform relaxation (SWR) ứng với dãy tham số giải phương trình đối lưu – khuếch tán một chiều. Cụ thể, chúng tôi sẽ đưa ra một điều kiện đủ để xây dựng dãy các tham số sao cho thuật toán tối ưu SWR tương ứng với dãy tham số đó hội tụ. Cuối cùng, chúng tôi đề xuất một ví dụ các dãy tham số thỏa mãn điều kiện của định lí.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100