Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản sắc văn hóa làng quê trong thơ Nguyễn Bính

Phạm Thị Rơn

Tóm tắt


Trong lịch sử thi ca Việt Nam, vẻ đẹp của văn hóa làng quê đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận và là một đề tài xuyên suốt sáng tác của các nhà thơ. Mỗi thời kì, đề tài làng quê đều có những tác giả và tác phẩm đặc sắc. Giữa muôn vàn những nhà thơ viết về làng quê ấy, có lẽ Nguyễn Bính vẫn  “chân quê”  hơn cả. Tìm hiểu các sáng tác của  Nguyễn Bính sẽ  giúp ta nhận ra nét đẹp của làng quê Việt Nam và đánh giá chính xác hơn những đóng góp của Nguyễn Bính trong dòng chảy thơ ca nước nhà.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100