Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức của nhân viên văn phòng về một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình

Trần Chí Vĩnh Long, Nguyễn Hoàng Bảo Huy

Tóm tắt


Nhận thức của nhân viên văn phòng (NVVP) đối với một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình (TVC) là một nội dung khảo sát quan trọng trong quá trình tìm hiểu tâm lí khách hàng là NVVP. Đa số NVVP tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có nhận thức trung bình trở lên về các quy luật tri giác khi xem quảng cáo thương hiệu trên truyền hình. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một bộ phận NVVP chưa nhận thức rõ và chính xác các quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100