Tạp chí Khoa học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tiềm năng để phát triển điểm đến du lịch sinh thái tại khu Ramsar Láng Sen (tỉnh Long An)

Phạm Xuân Hậu, Trương Thị Thanh Tuyền

Tóm tắt


Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen tỉnh Long An đã được Ban thư kí Công ước Ramsar thuộc UNESCO công nhận là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam và ở vị trí thứ 2227 của thế giới bởi sự đa dạng sinh học, cảnh quan độc đáo, vừa có ý nghĩa bảo tồn vừa có thể trở thành một điểm du lịch lí tưởng. Sự công nhận này đã làm tăng vị thế và giá trị của một khu bảo tồn ngập nước quốc gia trong bản đồ các khu Ramsar thế giới. Bài viết phân tích, đánh giá những tiềm năng cảnh quan tự nhiên và nhân văn để tạo sản phẩm du lịch tại khu Ramsar Láng Sen, tỉnh Long An, góp phần định hướng phát triển nơi đây thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100