Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phân bón lá sinh học chiết xuất từ Trùn quế (Perionyx excavatus) trong canh tác rau an toàn tại hộ gia đình ở nội thành

Trần Thị Tường Linh, Trần Hồng Anh, Nguyễn Thị Ngọc Phương

Tóm tắt


Phun phân bón lá sinh học chiết xuất từ Trùn quế (loài Perionyx excavatus; Phân bón lá NACEN-TRÙN QUẾ do Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TPHCM sản xuất) với liều lượng 10, 20 và 30 mL/8 L trên cây cải ngọt giúp tăng năng suất 14-39% so với đối chứng. Sử dụng phân NACEN-TRÙN QUẾ với liều lượng 15, 30 và 45 mL/8 L trên cây cà chua cải thiện sự sinh trưởng của cây, năng suất quả tăng 10-27%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100