Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu đời sống tâm linh trong du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX

Võ Thị Thanh Tùng

Tóm tắt


Du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX không chỉ ghi lại những ấn tượng đặc sắc về phong tục tập quán mà còn là kho tư liệu quý giá về đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ cách đây khoảng một thế kỉ. Như một lẽ tự nhiên, tôn giáo, trong đó có đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo thờ cúng tổ tiên… đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của lưu dân nơi vùng đất mới. Bài viết bước đầu đi vào tìm hiểu những biểu hiện của đời sống tâm linh trong du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100