Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên

Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Minh Thanh

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một nghiên cứu về khả năng ứng dụng việc dạy và học với mô hình “lớp học đảo ngược” trong dạy học chuyên đề kĩ thuật số. Phân tích để thấy rằng “lớp học đảo ngược” có thể được xem như một mô hình tổ chức lớp học trong dạy học kết hợp.

Các nghiên cứu và những kết quả khảo sát chỉ ra rằng việc ứng dụng “lớp học đảo ngược” để dạy chuyên đề kĩ thuật số không chỉ tạo hứng thú học tập cho sinh viên (SV), nâng cao kết quả học tập của SV mà còn giúp SV phát triển năng lực tư duy sáng tạo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100