Tạp chí Khoa học, S. 8(86) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số ý kiến về phát triển lãnh thổ đầu tàu ở Việt Nam

Ngô Thúy Quỳnh

Tóm tắt


Kinh nghiệm của các quốc gia đã phát triển cho biết, muốn gia tăng nhanh chóng nền kinh tế quốc dân phải đầu tư tập trung một cách khoa học và có hiệu quả, mà gắn liền với đầu tư tập trung bao giờ cũng là phát triển lãnh thổ đầu tàu. Ở Việt Nam, thực tiễn cũng cho thấy, nếu cứ phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp (KCN), vùng nông nghiệp tập trung theo cách dàn trải, ồ ạt như thời gian vừa qua thì chúng không thể trở thành những lãnh thổ mang ý nghĩa đầu tàu lôi kéo sự phát triển chung của nền kinh tế. Bài báo này sẽ làm rõ lãnh thổ đầu tàu là gì, điều kiện hình thành nó ra sao và ở Việt Nam nên phát triển lãnh thổ đầu tàu như thế nào?


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100