Tạp chí Khoa học, S. 65 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Thành Nhân

Tóm tắt


Hiện nay, học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT) ít hứng thú với việc học môn Lịch sử (LS). Tuy nhiên, thực tiễn giáo dục ở nước ta hiện nay, chất lượng dạy học nói chung và chất lượng dạy học môn LS nói riêng còn chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đó là kết quả tác động của nhiều yếu tố, trong đó có việc HS ít hứng thú học tập (HTHT) môn LS. Bài viết này trình bày một số biện pháp tạo HTHT cho HS trong dạy học LS ở trường THPT nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của giờ học LS.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100