Tạp chí Khoa học, S. 64 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Lê Thị Hồng Hạnh, Trương Văn Tuấn

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một hiện tượng toàn cầu. Thế giới đang phải đối mặt với nó. BĐKH đã và sẽ xảy ra gây hậu quả khó lường. Theo dự báo đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các hệ sinh thái (HST) tự nhiên. Vì vậy, nghiên cứu, dự báo những tác động của BĐKH đến HST tự nhiên của vùng và tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu các tác động của chúng là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100