Tạp chí Khoa học, S. 60 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự tương đồng và khác biệt về không gian trong truyện cổ tích thần kì người Việt và người Hàn

Lưu Thị Hồng Việt

Tóm tắt


Trong truyện cổ tích thần kì của người Việt và người Hàn, không gian thiên giới, thủy phủ và động tiên được miêu tả với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, con người trở nên bất tử. Không gian địa ngục phản ánh niềm tin của dân gian hai nước về thế giới sau khi chết. Một số không gian mang tính cản trở hoặc phi cản trở đối với nhân vật. Sự dịch chuyển không gian của nhân vật là hành trình tìm kiếm hạnh phúc và thay đổi số phận... Bên cạnh những điểm tương đồng, không gian trong truyện cổ tích thần kì Việt Nam, Hàn Quốc cũng có nhiều điểm khác biệt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100