Tạp chí Khoa học, S. 60 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề phát triển du lịch văn hóa chất lượng cao ở Việt Nam

Trương Quang Dũng

Tóm tắt


Cùng với quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, ngành du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, bên cạnh các sản phẩm du lịch đại trà hiện đang đóng vai trò chủ lực như nghỉ ngơi giải trí, tham quan thắng cảnh, lễ hội… thì cũng cần những sản phẩm có chất lượng cao. Bài viết này giới thiệu một số sản phẩm “du lịch văn hóa chất lượng cao” với mong muốn góp phần làm cho du lịch nước ta ngày càng phong phú, hiện đại hơn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100