Tạp chí Khoa học, S. 57 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Nguyễn Thị Ái Loan

Tóm tắt


Tính thủ lĩnh giúp trẻ luôn tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp; nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động tập thể; có sức ảnh hưởng đối với bạn bè, những người xung quanh và có khả năng lãnh đạo. Bài viết nêu những biểu hiện của tính thủ lĩnh, đồng thời đề xuất một số biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100