Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải tỏa sức ỳ - một khâu cần đột phá để nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

Đặng Lưu

Tóm tắt


Thực tế dạy học Ngữ văn ở các cấp học hiện nay, vẫn còn khá nhiều vấn đề chưa theo kịp với yêu cầu của giáo dục hiện đại cũng như đòi hỏi của cuộc sống. Những vấn này đề tồn tại ở nhiều khâu: việc đào tạo ở các trường sư phạm, sự chỉ đạo chuyên môn của các cấp, hoạt động dạy học của thầy và trò, việc thi cử, kiểm tra, đánh giá... Giải tỏa những sức ỳ này là một trong những khâu then chốt của quá trình đổi mới để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Ngữ văn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100