Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ mục tiêu phát triển năng lực học sinh nghĩ về chương trình học, thi môn Ngữ văn và vị trí của người thầy

Đoàn Thị Thu Vân

Tóm tắt


Để đào tạo được học sinh tự tin, có năng lực và sáng tạo thì người thầy không thể thiếu tự tin, thiếu năng lực và thiếu sáng tạo. Chương trình từ trước đến nay cho thấy giáo viên rất ít có tự do trong việc chọn lựa tác phẩm cũng như cách khai thác tác phẩm, do đó khó thể phát huy tính sáng tạo trong dạy học môn Văn. Chương trình mới nên chú ý dành chỗ cho sự tự do, chủ động nhiều hơn của người thầy để kích thích cảm hứng trong soạn bài và giảng dạy, tránh áp đặt và dọn sẵn bằng sách giáo viên. Bên cạnh đó, để học sinh có thể thực sự làm chủ một vốn kiến thức toàn diện về môn học thì nội dung thi cử cũng không nên phiến diện. Phạm vi ra đề cần mở rộng ra cả toàn bộ nền văn học nước nhà, không nên chỉ hạn chế trong một giai đoạn. Ngoài ra, chức trách và vị thế của người thầy thể hiện qua tên gọi cũng cần được xem trọng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100