Tạp chí Khoa học, S. 56 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả dạy học tiếng Việt và kì vọng đổi mới

Nguyễn Kim Hồng

Tóm tắt


Số giờ học Ngữ văn trong chương trình phổ thông hiện nay không ít. Vì sao còn tình trạng học sinh kết thúc chương trình phổ thông lại không thể viết đúng tiếng Việt? Cần phải làm gì để việc dạy học tiếng Việt trong trường phổ thông có hiệu quả hơn? Hội thảo do Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tổ chức lần này hi vọng góp phần tìm câu trả lời.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100