Tạp chí Khoa học, S. 13 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn thêm về nghĩa của tục ngữ Việt

Phạm Thanh Hằng

Tóm tắt


Với sự phong phú về số lượng và khả năng ứng dụng cao trong đời sống sinh hoạt, tục ngữ từ rất lâu đã được nhiều tác giả đề cập tới. Tuy nhiên đa phần các tác giả chủ yếu thiên về khai thác, nghiên cứu tục ngữ ở tư cách là một thể loại văn học dân gian. Do đó tục ngữ thường chỉ được tìm hiểu ở giá trị phản ánh đời sống, nhận thức, ở những đúc rút kinh nghiệm về tự nhiên, về xã hội. Cách tiếp cận ý nghĩa của tục ngữ từ phương diện ngôn ngữ học hầu như chưa được tìm hiểu một cách hệ thống. Trong bài viết này, sau khi trình bày sơ lược những quan điểm về nghĩa của tục ngữ của các nhà nghiên cứu trong nước, chúng tôi sẽ trình bày sâu hơn quan điểm về nghĩa biểu trưng của tục ngữ – như là một đề nghị về cách hiểu nghĩa của nó từ phương diện ngôn ngữ học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100