Tạp chí Khoa học, S. 15 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về sự tế nhị trong ngôn ngữ giao tiếp của người Trung Hoa

Nguyễn Thị Hạnh

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, một số chuyên gia về ngôn ngữ học đã rất chú ý tới tầm quan trọng của vấn đề tế nhị trong giao tiếp, vì thế vấn đề nghiên cứu về sự tế nhị trong giao tiếp đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều các nhà nghiên cứu ngôn ngữ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100