Tạp chí Khoa học, S. 17 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm trong ngôn ngữ học tri nhận vào việc giảng dạy thành ngữ tiếng Anh

Nguyễn Ngọc Vũ

Tóm tắt


Khi xem bất kì giáo trình giảng dạy tiếng Anh nào dành cho học viên ở trình độ trung cấp trở lên, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng các tổ hợp thành ngữ chiếm một số lượng khá lớn trong phần ngữ vựng mà học viên cần phải học. Điều này cũng dễ hiểu vì để có thể giao tiếp tự nhiên và thông thạo trong các tình huống thông dụng, học viên cần có khả năng sử dụng tốt thành ngữ tiếng Anh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100