Tạp chí Khoa học, S. 21 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của gibberellin đến quá trình sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê (chrysanthemum sp.) trồng tại Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế

Nguyễn Bá Lộc, Phùng Thị Bích Hòa

Tóm tắt


Hoa cúc là một trong những cây hoa cảnh được trồng lâu đời và phổ biến ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Và sử dụng chất kích thích sinh trưởng gibberellin tác động tăng sinh trưởng và năng suất cây trồng đã được thực hiện rất thành công ở các nước trên thế giới nhưng chưa có nghiên cứu nào theo hướng này cho cây cúc pha lê trồng tại Thừa Thiên-Huế.

Nghiên cứu ảnh hưởng của gibberellin đến quá trình sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê chúng tôi nhận thấy: gibberellin đã ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và chất lượng của giống cúc pha lê. Nồng độ GA3 xử lý cho hiệu quả cao là 20 ppm và 25 ppm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100