Tạp chí Khoa học, S. 24 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều tra thành phần loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Khu vực nghiên cứu thu được 660 mẫu cá với 77 loài, xếp trong 48 giống, 23 họ, 9 bộ. Bổ sung 61 loài, 36 giống và 14 họ. 15 loài cá nuôi, 1 loài cá trong sách đỏ Việt Nam, 23 loài cá đang bị giảm mạnh đến mức đáng báo động. 18 loài ở mức độ rất ít, 44 loài ít, 12 loài nhiều, 3 loài rất nhiều. 75 loài cá dùng làm thực phẩm, 13 loài cá có giá trị làm thực phẩm xuất khẩu, 25 loài cá làm cảnh, 24 loài cá phòng dịch, 8 loài cá dùng làm thuốc, 39 loài cá là nguồn nuôi trồng thủy sản. 77 loài cá sống ở nước chảy, 24 loài cá sống ở nước chảy và nước đứng. Các loài cá phân bố quanh năm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100