Tạp chí Khoa học, S. 26 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – những tâm truyền đầy ý nghĩa cho mọi người trong cuộc sống

Đoàn Thị Thu Vân

Tóm tắt


Bằng bài kệ thị tịch ngũ ngôn tứ tuyệt hàm súc với hình ảnh ẩn dụ độc đáo và một kết cấu giàu tính hùng biện, thiền sư Khuông Việt đã thức tỉnh mọi người rằng lửa không ở ngoài cây, Phật tính không ở ngoài tâm, hãy trở về khơi dậy nội lực của chính mình để “kiến tính thành Phật”. Bài thi – kệ đã gọi dậy niềm tự tin không chỉ nơi những học trò của thiền sư trên con đường học đạo mà còn nơi mỗi người trên con đường đời trước gian nan trở lực, trước kẻ thù ngoại xâm. Tinh thần đề cao tự lực của con người, không viện cầu tha lực đã thể hiện nhất quán nơi các thiền gia đời Lý cũng như đời Trần, trở thành một tinh thần chủ yếu của Phật giáo Thiền tông Đại Việt thời Lý Trần, đem đạo gắn bó với đời, góp phần tạo nên những con người có nhân cách, bản lĩnh lớn, dám nghĩ, dám làm, mạnh mẽ và tự tin trong xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tạo nên một thời đại huy hoàng của dân tộc Đại Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100