Tạp chí Khoa học, S. 27 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ Gis thành lập bản đồ phân chia lưu vực sông phục vụ cho việc cảnh báo nguy cơ lũ quét ở tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thám, Hồ Đình Thanh

Tóm tắt


Lũ quét là một tai biến thiên nhiên gây nên thảm hoạ lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vì vậy, để phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét gây ra cần phân chia, quản lý và bảo vệ các thông tin về khí tượng thủy văn, tính chất mặt đệm, các tác động nhân sinh theo lưu vực. Trên cơ sở bản đồ đường contuor địa hình và bản đồ mạng lưới thuỷ văn, các đặc trung về hình dạng và địa lý tự nhiên của lưu vực đã được xác định, với sự hỗ trợ của công nghệ GIS, để xây dựng bản đồ phân chia lưu vực phục vụ cho việc cảnh báo lũ quét ở một lãnh thổ nhất định.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100