Tạp chí Khoa học, S. 53 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển tư duy bậc cao và kĩ năng công nghệ cho sinh viên ngành ngoại ngữ thời đại công nghệ thông tin và toàn cầu hóa

Nguyễn Duy Mộng Hà

Tóm tắt


Thời đại công nghệ thông tin (CNTT) và toàn cầu hóa đặt ra những đỏi hỏi ngày càng cao đối với việc đào tạo các công dân toàn cầu một cách toàn diện về kiến thức, kĩ năng và thái độ, trong đó có kĩ năng tư duy bậc cao và sử dụng CNTT. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học nói chung và hình thức học tập e-Learning nói riêng đang là một yêu cầu cấp thiết vì nó có vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên (SV) phát triển các kĩ năng thông tin, trong đó phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin được xem là các mức độ tư duy bậc cao. Bài viết gợi mở một số phương thức giúp sinh viên các khối ngành ngoại ngữ phát triển thêm các kĩ năng thông tin, sử dụng công nghệ và tư duy bậc cao trong việc sử dụng hiệu quả các hình thức dạy học cơ bản có ứng dụng CNTT.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100