Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu về khả năng dự trữ khí ở lá của một số loài cây ngập mặn thuộc họ Đước (Rhisophoraceae) ở khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thị Mộng Hằng

Tóm tắt


Các loài cây ngập mặn thuộc họ Đước (Rhisophoraceae) thích nghi với điều kiện thiếu oxy khi ngập nước là do chúng có các cấu tạo khoang khí rất đặc biệt có khả năng dự trữ khí nằm ở mặt dưới của phiến lá. Các khoang khí này tập trung nhiều nhất từ phần gốc đến phần giữa phiến lá và tập trung chủ yếu ở phần lục mô khuyết. Ngoài ra, khả năng chứa khí của lá cây ngập mặn còn phụ thuộc vào chế độ ngập, khi thủy triều càng lên cao thì khả năng chứa khí ở lá cũng tăng lên cho đến khi thủy triều đạt đến gần giá trị đỉnh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100