Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chọn lọc dòng tế bào Mãn Đình Hồng (Althaea rosea) có khả năng tăng sinh nhanh sử dụng trong thu nhận rutin

Quách Ngô Diễm Phương, Vũ Thị Bạch Phượng, Bùi Văn Lệ

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là chọn lọc được dòng Mãn Đình Hồng (Althaea rosea) có khả năng tăng sinh nhanh chứa rutin. Mô sẹo xốp Mãn Đình Hồng được tạo trên môi trường MS bổ sung 0,5 mg/l BA và 1 mg/l NAA. Sau 3 tuần, đưa vào môi trường MS lỏng bổ sung 0,5 mg/l BA và 1 mg/l NAA lắc ở 150 vòng/phút tạo dịch huyền phù tế bào. Sau 14 ngày, cấy trải đĩa. Sau 9 tuần, chọn ra dòng tế bào tăng sinh nhanh hơn so với các dòng còn lại, đưa vào nuôi cấy lỏng lắc. Sau 21 ngày xác định hàm lượng rutin tiết ra ở dịch nuôi cấy ngoại bào là 1,07 mg/g trọng lượng tươi.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100