Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đề xuất một số phương án tổ chức hoạt động dạy nói thành đoạn – bài trong tiết Tập làm văn nói ở tiểu học

Trần Dương Quốc Hòa

Tóm tắt


Tập làm văn (TLV) nói trong chương trình tiểu học (TH) có vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ. Song thực tế dạy học hiện nay cho thấy các hoạt động được tổ chức cho tiết TLV nói chưa thật sự mang lại hiệu quả như mong muốn. Bài viết đề xuất một số phương án tổ chức hoạt động dạy nói thành đoạn – bài trong tiết TLV nói và thiết kế hoạt động cho một số dạng bài cụ thể; qua đó, giáo viên (GV) có thể tham khảo để thiết kế các hoạt động phù hợp cho tiết TLV nói, giúp tiết học trở nên hấp dẫn và đạt hiệu quả cao hơn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100