T. 19, S. 4 (2014)

Mục lục

Bài báo

ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA COMPOSITE TRÊN CƠ SỞ POLYETHYLEN VÀ POLYAMIDE- 6 Tóm tắt PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Vũ Đình Ngọ, Đàm Thị Thanh Hương 1
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA EUROPI VÀ GADOLINI VỚI L-SERIN Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Hương Giang 10
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN TRONG KHÔNG KHÍ CỦA TẤM LỌC PHỦ NANO BẠC Tóm tắt PDF
Lê Thanh Sơn, Nguyễn Đình Cường 15
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY ASEN TRONG TÓC VÀ MÓNG CỦA DÂN CƢ KHU VỰC KHAI THÁC QUẶNG ĐA KIM NÚI PHÁO, THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Phương Thảo 21
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ MÀU METYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU BÃ CHÈ Tóm tắt PDF
Đỗ Trà Hương, Trần Thúy Nga 27
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ COD/TP ĐẾN QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHOTPHO, NITƠ TRONG HỆ THỐNG A2O QUY MÔ PHÕNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Đỗ Khắc Uẩn, Nguyễn Hoàng Nam 33
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XÚC TÁC PHÂN HỦY PHENOL ĐỎ CỦA VẬT LIỆU NANO ZnO PHA TẠP Ce VÀ Mn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải 39
XÁC ĐỊNH DẠNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU Tóm tắt PDF
Dương Thị Tú Anh 44
SO SÁNH HIỆU QUẢ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI AXÍT MỎ Ở CÁC HỆ THỐNG LÀM TRONG NƯỚC BẰNG THỰC VẬT Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Khắc Uẩn 51
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT QUANG PHỨC CHẤT PICOLINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Phạm Thị Hồng Vân 58
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG VỚI AXIT 2-PHENOXYBENZOIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Quỳnh Giang 63
NGHIÊN CỨU TÁCH ZIRCONI(IV) KHỎI CÁC TẠP CHẤT BẰNG DI-2-ETYLHEXYLPHOTPHORIC AXIT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHÚNG BẰNG ICP-MS Tóm tắt PDF
Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương 71
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC TẠP CHẤT BẰNG ICP-MS SAU KHI TÁCH NỀN ZIRCONI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT DUNG MÔI VỚI 2-ETYLHEXYLPHOTPHONIC AXIT MONO-2-ETYLHEXYL ESTE Tóm tắt PDF
Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương 79
NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU XÀ LÁCH (Lactuca sativa L. var.capitala L.) Tóm tắt PDF
Le Thị Thanh Tran, Nguyen Van Ha, Nguyen Mong Sinh, Nguyen Ngoc Tuan 86
KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN VÀ ĐẶC TRƯNG HẤP PHỤ CỦA DỊCH CHIẾT CHÈ XANH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI THÉP THƯỜNG TRONG DUNG DỊCH HCL 1M Tóm tắt PDF
Truong Thị Thảo, Pham Thi Hien Luong, Nguyen Dinh Vinh 93


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224