S. 4 (2013)

Mục lục

KHOA HỌC XÃ HỘI

Triết học pháp luật: Đối tượng nghiên cứu, vị trí và chức năng Tóm tắt Không đề
VÕ KHÁNH VINH 3-16
XÂY DỰNG THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG Tóm tắt PDF
TRẦN MINH ĐỨC 17-21
Một số ý kiến về việc hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Tóm tắt Không đề
NGUYỄN THỊ LOAN 22-28
Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt Không đề
PHẠM HỒNG MẠNH 29-34
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
HUỲNH CẨM THANH 35--38
GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TÌNH DỤC CHO VỊ THÀNH NIÊN Tóm tắt PDF
ĐẶNG THỊ LAN ANH 39-45

KHOA HỌC NHÂN VĂN

VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỌC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
LÊ HỒNG LÝ 46-51
THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CHO TRẺ KHIẾM THÍNH Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ HIÊN, ĐẶNG ĐỨC CHÍNH 52-58

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

KIỂU NHÂN VẬT NGƯỜI HÙNG TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA JACK LONDON Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 59--67
TIỀN GIẢ ĐỊNH VÀ VẬN ĐỘNG HỘI THOẠI TRONG ĐOẠN THOẠI CHỨA CẶP TRAO ĐÁP HỎI-TRẢ LỜI TIẾNG HÀN Tóm tắt PDF
HOÀNG THỊ YẾN 68-75

THÔNG TIN

LỄ TRAO BẰNG THẠC SỸ ĐỢT 1 NĂM 2013 Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HOA 76-81


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X