Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 8B (2017) Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Phân tích từ góc độ pháp luật cạnh tranh. Tóm tắt   PDF
Đào Ngọc Báu
 
S. 1+2A (2019) Bổ sung đường mannose có thể giúp chống ung thư. Tóm tắt   PDF
Lê Lam Hương
 
S. 8 (2014) BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ. Tóm tắt   PDF
TC KH&CN VN
 
S. 24 (2014) BỘ PHẬN AN TOÀN DÙNG CHO XE MÁY. Tóm tắt   PDF
HUỲNH ANH
 
S. 7 (2014) BỘ PHẬN TIẾP XÚC VÀ Ổ CẮM ĐIỆN SỬ DỤNG BỘ PHẬN TIẾP XÚC NÀY. Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN TÍN
 
S. 2/645 (2013) Bộ ba bất khả thi và cuộc chiến tranh tiền tệ - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Toàn văn   PDF
Vũ Ngọc Xuân, Nguyễn Tuấn Anh
 
S. 7A (2018) Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ phát triển và ứng dụng blockchain tại Việt Nam. Tóm tắt   PDF
H A
 
S. 11A (2017) Bộ KH&CN hỗ trợ địa phương xử lý sâm Ngọc Linh giả. Tóm tắt   PDF
H A
 
S. 4A (2018) Bộ KH&CN quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
S. 5A (2017) Bộ KH&CN sẽ luôn đồng hành cùng KH&CN địa phương. Tóm tắt   PDF
Tuấn Hải
 
S. 12A (2018) Bộ KH&CN: Đẩy mạnh ứng dụng ĐTĐM nguồn mở trong phát triển hạ tầng CNTT Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Phước, Hà Quốc Trung…
 
S. 10A (2018) Bộ Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Phán
 
S. 1+2A (2019) BDM O.17 - Giải pháp thay thế hóa chất trong kiểm soát mối gây hại đê, đập ở Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Lê Quang Thịnh, Nguyễn Quốc Huy…
 
S. 24 (2013) BIẾN CAO SU PHẾ THẢI THÀNH NHIÊN LIỆU CÓ ÍCH. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN CHÂU, LÊ THỊ HƯƠNG BÌNH
 
S. 17 (2013) BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - TIẾP CẬN TỪ HỆ SINH THÁI. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN HUY
 
S. 19 (2014) BIẾN ĐỔI ĐẠI DƯƠNG: VẤN ĐỀ VÀ TIẾP CẬN ỨNG PHÓ. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CHU HỒI
 
S. 4A (2019) Biến rác thải nhựa thành nhiên liệu sạch. Tóm tắt   PDF
Minh Phương
 
S. 2A (2018) Biến đổi hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết yến sào Khánh Hòa trong quá trình sản xuất. Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hạnh
 
S. 6B (2018) Biểu hiện hoạt động động đất kích thích tại một số hồ thủy điện ở Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Cao Đình Trọng, Thái Anh Tuấn, Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng...
 
S. 6A (2017) BIG BOUNCE: MỘT GIẢ THUYẾT MỚI VỀ ĐIỂM PHÁT SINH CỦA VŨ TRỤ. Tóm tắt   PDF
CAO CHI
 
S. 7A (2017) BIG DATA: TÁC ĐỘNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN. Tóm tắt   PDF
LÒ THỊ PHƯƠNG NHUNG, NGUYỄN MAI PHƯƠNG
 
S. 2/645 (2013) BKMech - Thành công trong nghiên cứu, chế tạo máy CNC Toàn văn   PDF
P V
 
S. 7A (2018) Blockchain - Xu thế và sự phát triển ở Việt Nam?. Tóm tắt   PDF
Phạm Chí Trung
 
S. 3C (2018) Brain tumour segmentation using U-Net based fully convolutional networks and extremely randomized trees. Tóm tắt
Hai Thanh Le, Hien Thi-Thu Pham
 
S. 9A (2018) BSR: hạt nhân phát triển của ngành công nghiệp lọc hóa dầu trong nước. Tóm tắt   PDF
Xuân Diện
 
176 - 200 trong số 1951 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>