Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10A (2018) Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss). Tóm tắt   PDF
Xuân Diện
 
S. 2C (2018) Basic trends and strategic viewpoints for sustainable development in adaptation to climate change in the Mekong delta. Tóm tắt
Dinh Hoa Tran
 
S. 10 (2015) BÀN THÊM VỀ NGHIÊN CỨU TOÁN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TOÁN HỌC Ở NƯỚC TA. Tóm tắt   PDF
PHẠM KỲ ANH
 
S. 20 (2014) BÀN VỀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC Ở NƯỚC TA. Tóm tắt   PDF
PHẠM HUY ĐIỂN
 
S. 5 (2014) BÀN VỀ CẠNH TRANH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
 
S. 6 (2014) BÀN VỀ MÔ HÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở ĐỊA PHƯƠNG. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MẠNH TIẾN
 
S. 18 (2013) BÀN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VÂN ANH, LÊ VŨ TOÀN
 
S. 12 (2015) BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC KH&CN TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. Tóm tắt   PDF
HỒ SỸ THOẢNG
 
S. 11 (2014) BÀN VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TRUNG TÂM XUẤT SẮC Ở NƯỚC TA. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN HIỆU
 
S. 1 (2014) BÀN VỀ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ TIÊU PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH DÂN CƯ BỀN VỮNG VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC KHÁNH, NGUYỄN HỒNG ANH
 
S. 16 (2013) BÀN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN HẠT NHÂN. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRUNG TÍNH
 
S. 18 (2014) BÀN VỀ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC. Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LY
 
S. 8 (2015) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2015: TIỀM NĂNG HỘI NHẬP, THÁCH THỨC HÒA NHẬP. Tóm tắt   PDF
NGÔ THỊ CHINH ĐỨC
 
S. 16 (2014) BÌNH LUẬN NHÂN BÀI VIẾT: “TUYÊN BỐ DORA CÓ LÀM THAY ĐỔI CÁCH ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC?”. Tóm tắt   PDF
VŨ CAO ĐÀM
 
S. 2+3 (2014) BÌNH PHƯỚC: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG TỪ BẠC NANO. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN CHÂU
 
S. 17 (2014) BÌNH PHƯỚC: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỒ TIÊU LỘC NINH. Tóm tắt   PDF
LÊ HỮU HÒA, TRƯƠNG ÍCH ĐỨC, TRỊNH KIỀU DUNG
 
S. 3 (2015) BÌNH ĐỊNH: MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU TRONG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KH&CN VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. Tóm tắt   PDF
LÊ CÔNG NHƯỜNG
 
S. 5A (2018) Bàn thêm về tự chủ đại học. Tóm tắt   PDF
Đỗ Trung Tá
 
S. 5/648 (2013) Bàn về bản chất việc chuyển đổi tổ chức KH&CN và hình thành doanh nghiệp KH&CN Toàn văn   PDF
Nguyễn Anh
 
S. 3A (2018) Bàn về quản trị hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học. Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Khoa, Bùi Văn Dũng…
 
S. 9A (2017) Bàn về yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng đối với sáng chế ở Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Dương Tử Giang
 
S. 5B (2019) Bào chế gel vi nhũ tương từ cao khô Rau đắng đất [Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC, Molluginaceae]. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Xuân Trường, Trần Văn Thành
 
S. 12B (2018) Bào chế và đánh giá động học phóng thích viên nén metformin hydroclorid 750 mg phóng thích kéo dài với hệ tá dược tạo khung matrix thân nước. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Vĩnh Trung, Nguyễn Thiện Hải, Phạm Đình Duy
 
S. 5A (2017) Bình Phước: 20 năm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Tóm tắt   PDF
Lý Văn Dưỡng, Phạm Thị Hồng Vân...
 
S. 11A (2018) Bình Phước: Hiệu quả bước đầu từ một dự án nông thôn miền núi. Tóm tắt   PDF
Đoàn Thanh Hải
 
126 - 150 trong số 1951 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>