Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2015) CHÍNH SÁCH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KH&CN CỦA LIÊN BANG NGA VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC CHO VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF   PDF
ĐỖ HƯƠNG LAN
 
S. 10 (2015) CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ: KINH NGHIỆM CỦA VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG, LÊ THU HIỀN
 
S. 16 (2014) CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
HOÀNG VĂN CƯƠNG, PHẠM NHƯ PHƯƠNG, NGUYÊN VĂN HẬU
 
S. 12 (2014) CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KH&CN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA GẠO BỀN VỮNG Ở ĐBSCL. Tóm tắt   PDF
HỒ NGỌC LUẬT
 
S. 23 (2014) CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG KH&CN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tóm tắt   PDF
CAO TH (PV)
 
S. 2 (2015) CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC KH&CN - MỘT NĂM NHÌN LẠI. Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ VÂN ANH
 
S. 1A (2018) Chào mùa Xuân Khởi nghiệp và Đổi mới Tóm tắt   PDF
Vũ Cao Đàm
 
S. 12A (2017) Chính sách “Thị trường kéo” trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả R&D ở Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
S. 9/652 (2013) Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển NLTT ở Việt Nam Toàn văn   PDF
Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 8 (2014) CHẤM LƯỢNG TỬ BÁN DẪN VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG LIÊM
 
S. 5 (2014) CHẤT NHŨ TƯƠNG NỀN Tóm tắt   PDF
TT TRUNG TÂM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 
S. 6A (2019) Chất thải rắn: Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trung Thắng, Hoàng Hồng Hạnh…
 
S. 2B (2015) CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN TIỀN LÀM TỔ VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH TẢO
 
S. 10 (2015) CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM TỪ VIỆN KHẢO CỨU NÔNG LÂM ĐÔNG DƯƠNG TỚI VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM. Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN BIÊN
 
S. 10 (2013) CHẾ PHÂM SINH HỌC Toàn văn   PDF
 
S. 2+3 (2014) CHẾ PHẨM HÓA SINH HỮU ÍCH TỪ THIÊN NHIÊN. Tóm tắt   PDF
V SH
 
S. 19 (2013) CHẾ PHẨM NHỰA TỰ PHÂN HỦY TRÊN CƠ SỞ POLYLACTIT. Tóm tắt   PDF
VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP
 
S. 21 (2014) CHẾ PHẨM PROBIOTIC PROTMSWINE DÙNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN Tóm tắt   PDF
TRẦN QUỐC VIỆT
 
S. 1 (2015) CHẾ PHẨM VI SINH VẬT CẢI TẠO ĐẤT CHUYÊN DÙNG CHO VÙNG TRỒNG LẠC. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THU HÀ
 
S. 19 (2013) CHẾ TẠO BƠM TIÊM ĐIỆN Ở VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH KHẢI
 
S. 8 (2015) CHẾ TẠO CẢM BIẾN CO2 DỰA TRÊN COMPOSITE POLYMER - NANO VÔ CƠ. Tóm tắt   PDF
L TK
 
S. 12 (2015) CHẾ TẠO CẢM BIẾN VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NỀN CÔNG NGHIỆP IOT CỦA VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
DƯƠNG MINH TÂM
 
S. 8 (2014) CHẾ TẠO CHẤT TĂNG TRƯỞNG TẢO OLIGOALGINATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ -CO-60. Tóm tắt   PDF
LÊ QUANG LUÂN, NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG UYÊN, NGUYỄN THỊ KIM LINH
 
S. 14 (2014) CHẾ TẠO MÁY GHI ĐIỆN NÃO SỬ DỤNG TRONG Y TẾ. Tóm tắt   PDF
ĐOÀN PHẠM THẮNG, CHỬ QUÝ DƯƠNG, NGUYỄN QUỐC PHONG
 
S. 10 (2013) CHẾ TẠO MÁY ĐO BÃO HÒA OXY TRONG MÁU CẦM TAY Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH KHẢI
 
326 - 350 trong số 2221 mục << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>