Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 8 (2014) CẢM NGHĨ VỀ NGÀY KH&CN VIỆT NAM LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN HIỆU
 
S. 6B (2017) Cải tiến giống lúa chống chịu thiếu lân thông qua phương pháp chọn giống truyền thống và chỉ thị phân tử. Tóm tắt   PDF
Bùi Chí Bửu, Nguyễn Lương Minh, Phạm Thị Bé Tư, Nguyễn Trọng Phước...
 
S. 6/649 (2013) Cảm biến sinh học sử dụng hạt nano từ Toàn văn   PDF
Cao Xuân Hữu
 
S. 3B (2018) Cấu trúc tuổi và sự phát triển của cá phèn trắng - Polynemus dubius Bleeker, 1851 (Polynemidae) ở hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Đồng
 
S. 5 (2015) CẦN CÓ SỰ QUAN TÂM HƠN ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO QUẦN CHÚNG. Tóm tắt   PDF
CAO TTH (pv)
 
S. 19 (2013) CẦN CHÚ TRỌNG NÂNG CAO TỐC ĐỘ TĂNG TFP ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. Tóm tắt   PDF
T TH
 
S. 16 (2013) CẦN HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮCXIN Ở VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỨC THÁI
 
S. 2+3 (2014) CẦN SỚM HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH” CHO SẢN PHẨM SÂM CỦ CỦA HAI TỈNH KON TUM VÀ QUẢNG NAM. Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ TUYẾT
 
S. 11 (2014) CẦN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA. Tóm tắt   PDF
PHẠM MẠNH TRƯỜNG
 
S. 9 (2015) CẦN TIN TƯỞNG CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ. Tóm tắt   PDF
V THÀNH HƯNG
 
S. 2/645 (2013) Cầm đảm bảo cho các nhà khoa học có được khả năng tư duy độc lập và sáng tạo Toàn văn   PDF
 
S. 3A (2019) Cần có chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo khởi nghiệp cấp quốc gia. Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Hà
 
S. 6A (2018) Cần có một chính sách tổng thể, toàn diện cho phát triển cơ học. Tóm tắt   PDF
C TTH
 
S. 5/648 (2013) Cần có một hệ thống ươm tạo doanh nghiệp KH&CN đủ tầm và quy mô Toàn văn   PDF
Vũ Duy Dũng
 
S. 9A (2017) Cần lấy yếu tố con người làm trung tâm cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tóm tắt   PDF
L TH
 
S. 9A (2018) Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy khai thác, thương mại hóa sáng chế. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Xuyên
 
S. 3A (2018) Cần thay đổi giải pháp bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số? Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Hạnh
 
S. 1/644 (2013) Cần xác định và có sự điều tiết tỷ lệ đầu tư kinh phí cho các loại hình nghiên cứu Toàn văn   PDF
Hương Giang
 
S. 6A (2018) Cầu nâng - Công nghệ lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Đồng
 
S. 10A (2019) Cập nhật lại quy mô GDP. Tóm tắt   PDF
Lê Văn Dụy
 
S. 9A (2019) Cứng hóa bùn - Giải pháp hiệu quả để xử lý nền đất yếu. Tóm tắt   PDF
Ngô Anh Quân, Nguyễn Quốc Dũng
 
S. 1C (2017) Changes in climate extremes in Vietnam. Tóm tắt
Van Thang Nguyen, Van Khiem Mai, Van Thang Vu, Dang Mau Nguyen...
 
S. 3C (2018) Characterization and identification of nitrogen-fixing bacteria isolated from agricultural soil. Tóm tắt
Tran Thi Thuy Ha, Thai Thi Lam, Nguyen Thanh Huyen, Nguyen Xuan Canh
 
S. 1C (2019) Characterization of newly isolated thermotolerant yeasts and evaluation of their potential for use in Cayratia trifolia wine production. Tóm tắt
Doan Thi Kieu Tien, Huynh Xuan Phong, Mamoru Yamada...
 
S. 3C (2019) Characterization of optical parameters of breast cancer cell line - BT474 by polarimetry technique.Characterization of optical parameters of breast cancer cell line - BT474 by polarimetry technique. Tóm tắt
Thanh -Truc Nguyen, Minh-Vy Huynh, Thanh-Hai Le, Thi-Thu- Hien Pham
 
301 - 325 trong số 2221 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>