Chi tiết về Tác giả

AN TRUNG, NGUYỄN

  • S. 13 (2014) - Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC
    ĐÁNH GIÁ AN TOÀN XÁC SUẤT ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN.
    Tóm tắt  PDF