Chi tiết về Tác giả

A, H

 • S. 7A (2018) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
  Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ phát triển và ứng dụng blockchain tại Việt Nam.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8A (2018) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
  Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh CMCN 4.0.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11A (2017) - ĐỊA PHƯƠNG
  Bộ KH&CN hỗ trợ địa phương xử lý sâm Ngọc Linh giả.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9A (2018) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
  Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12A (2018) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
  Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1+2A (2019) - KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch cùng Songhan Incubator.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5A (2019) - CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM 19/5
  Đồng bằng sông Hồng và vấn đề liên kết vùng về KH&CN.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5A (2019) - CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM 19/5
  Phát triển AI ở Việt Nam: Cần tập trung vào những vấn đề của chính người Việt.
  Tóm tắt  PDF