Chi tiết về Tác giả

ANH DŨNG, HỒ

  • S. 20 (2014) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIA X TRONG THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG TOÀN THÂN.
    Tóm tắt  PDF