S. 1 (2014)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tóm tắt PDF
TRẦN HỒNG QUÂN 4
PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐIỆN HẠT NHÂN: ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN HẠT NHÂN THÀNH CÔNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ. Tóm tắt PDF
PHẠM QUANG TRUNG 7
PHÁT TRIỂN CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. Tóm tắt PDF
VŨ KHÁNH XUÂN 9

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 2011-2015: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ. Tóm tắt PDF
LÊ TẤT CHIẾN 12
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG: CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HẢI HẰNG 15
QUY TRÌNH TÁCH ĐỒNG TỪ QUẶNG CÓ HÀM LƯỢNG ĐỒNG THẤP Tóm tắt PDF
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HÀ VŨ 17
HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẾ BIẾN HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG. Tóm tắt PDF
VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH 18

ĐỊA PHƯƠNG

QUẢNG NGÃI: MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU TRONG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KH&CN VÀO THỰC TIỄN. Tóm tắt PDF
TRẦN CHẤN DIỆP 19
KON TUM: HIỆU QUẢ TỪ DỰ ÁN SẢN XUẤT HOA. Tóm tắt PDF
ĐOÀN TRỌNG ĐỨC 22

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

KHÁI NIỆM VÀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CHUYÊN GIA KH&CN CHO CSDL KH&CN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
LÊ XUÂN ĐỊNH, PHAN HUY QUẾ 24
BÀN VỀ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ TIÊU PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH DÂN CƯ BỀN VỮNG VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO. Tóm tắt PDF
NGUYỄN NGỌC KHÁNH, NGUYỄN HỒNG ANH 29

NHÌN RA THẾ GIỚI

10 THÀNH TỰU KHOA HỌC LỚN NHẤT NĂM 2013. Tóm tắt PDF
NGUYỄN MẠNH QUÂN 34

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TIẾN BỘ NGOẠI KHOA VIỆT NAM: TỪ GIẤC MƠ ĐẾN HY VỌNG VÀ HIỆN THỰC. Tóm tắt PDF
PHẠM GIA KHÁNH 39
MỘT SỨC KHỎE: TIẾP CẬN TÍCH HỢP TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CAN THIỆP CẢI THIỆN SỨC KHỎE CON NGƯỜI, ĐỘNG VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN VIỆT HÙNG, PHẠM ĐỨC PHÚC, LÊ VŨ ANH, PHÙNG ĐẮC CAM, JAKOB ZINSSTAG 44
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC Ở VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN TRÂN 49
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM LIPID MÁU CỦA CHẾ PHẨM POLYPHENOL CHIẾT XUẤT TỪ LÁ CHÈ TRUNG DU. Tóm tắt PDF
HÀ THỊ THANH BÌNH, TRẦN THỊ QUỲNH HOA, TRẦN THỊ HIẾU, ĐỖ THỊ GẤM, BÙI NGỌC ÁNH 53