S. 1/644 (2013)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

Về công bố khoa học quốc tế có uy tín của Việt Nam PDF
Ha Quang Thuy 6
Đào tạo tiến sỹ trong nước: cần một quỹ học bổng quốc gia PDF
Ngô Đức Thế 11

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

Learn Six Sigma - Phương pháp linh hoạt và toàn diện duy trì sự thành công bền vững trong kinh doanh PDF
Hải Hằng 14
Vikomed - Công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp hóa trang thiết bị y tế công nghệ cao PDF
Hương Giang 17
Tiện ích cùng phần mềm chia sẻ hình ảnh trực tuyến Upanh.com PDF
Phóng Viên 19

ĐỊA PHƯƠNG

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Điện Biên năm 2012 PDF
Vũ Văn Hưng 23
Thái Bình: Nâng cao hiệu quả ứng dụng đề tài/dự án KH&CN trong sản xuất PDF
Vũ Mạnh Hiền 26

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

Cần xác định và có sự điều tiết tỷ lệ đầu tư kinh phí cho các loại hình nghiên cứu PDF
Hương Giang 29
Tái cơ cấu để thiết thực hơn với cuộc sống PDF
Nguyễn Sĩ Lộc 32

NHÌN RA THẾ GIỚI

10 đột phá khoa học của năm 2012 PDF
K GN 35
Tổng hợp Nano oxid sắt kết hợp chiết xuất trà xanh ứng dụng để xử lý nước thải dệt nhuộm PDF
Lê Tiến Khoa 44

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đánh giá tác động của sự dâng cao mực nước biển hiện đại đến quá trình xói lở bờ biển ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó PDF
Nguyễn Đình Thái... 44
Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của hỗn hợp Polymer từ Polystyren và tinh bột biến tính axit Benzoic PDF
Nguyễn Đăng Mão... 51
Hệ thống hóa các quá trình và hiện tượng tự nhiên, tự nhiên - kỹ thuật để khai thác an toàn và hiệu quả không gian ngầm đô thị Hà Nội PDF
Nguyễn Đức Mạnh 57