Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 3A (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các thế hệ pin mặt trời.

Nguyễn Xuân Chánh

Tóm tắt


Là một trong những loại điện năng khai thác từ tự nhiên, điện mặt trời không chỉ được coi là bền vững và thân thiện với môi trường mà còn rất dồi dào nếu biết khai thác đúng hướng. Khi nói tới nguồn điện năng và các kỹ thuật có liên quan, cần phải nhắc tới các thế hệ pin mặt trời hiện đang được các quốc gia và các hãng khai thác quan tâm mà tác giả đề cập trong bài viết này.

Toàn văn: PDF