Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 4A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghệ cấp nước không dùng điện (PAT) lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Hồ Tiến Chung

Tóm tắt


Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Nghị định thư: “Nghiên cứu triển khai công nghệ khai thác sử dụng bền vững nguồn tài nguyên các vùng núi đá vôi Việt Nam, áp dụng thử nghiệm tại một số khu vực thuộc Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn...

Toàn văn: PDF