Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 7A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP ASEAN: CẦN NHỮNG THAY ĐỔI LỚN.

PHẠM XUÂN MAI

Tóm tắt


                        Theo lộ trình cắt giảm thuế quan, từ năm 2018 thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN sẽ giảm về 0%. Khi đó, các mẫu xe từ các nước trong khu vực như Indonesia, Philippines hay Thái Lan… sẽ được nhập khẩu về Việt Nam với giá thấp hơn nhiều so với hiện nay.
Điều này sẽ khiến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chịu nhiều sức ép do việc sản xuất ô tô trong nước còn khá nhỏ lẻ và manh mún. Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra một số gợi ý trong việc tìm hướng đi mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thời kỳ hội nhập ASEAN.

Toàn văn: PDF