Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 7A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO VÀ NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM.

TRỊNH HIỀN ANH, ĐỖ NĂNG TOÀN

Tóm tắt


                Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ sung thêm 4 công nghệ cao vào Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, trong đó có công nghệ thực tại ảo (VR - Virtual Reality).Vậy VR là gì? Tiềm năng ứng dụng ra sao? Việt Nam cần làm gì để đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này?... Bài viết dưới đây sẽ góp phần trả lời các câu hỏi đặt ra.


Toàn văn: PDF