Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 24 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH - THIẾT BỊ ĐO ĐẾM ĐIỆN CỦA TƯƠNG LAI.

NGUYỄN TRỌNG TIẾU, LÊ ANH HƯỞNG

Tóm tắt


                   Thông qua việc thực hiện một dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) đã nghiên cứu, chế tạo và cung cấp cho thị trường trên 20.000 công tơ điện tử 1 pha và 3 pha đa chức năng, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ thất thoát điện năng do sai số đo lường, khẳng định việc sử dụng hệ thống công tơ điện tử thông minh trên lưới điện quốc gia là xu thế phát triển tất yếu trong thời gian tới.

 


Toàn văn: PDF