Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ: HÀNH TRANG TIẾN VÀO KHÔNG GIAN.

DOÃN MINH CHUNG

Tóm tắt


            Công nghệ vũ trụ (CNVT) là một trong những ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành công nghệ khác nhau nhằm tạo ra các phương tiện như vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa, trạm mặt đất… để khám phá, chinh phục và sử dụng khoảng không vũ trụ phục vụ lợi ích của con người. Khoa học và công nghệ (KH&CN) vũ trụ ngày nay đã được ứng dụng hết sức rộng rãi và có hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng… của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong xu thế tất yếu của CNVT toàn cầu, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Và thực tế cho thấy, trong vài năm gần đây, chúng ta đã bắt đầu tăng tốc để tiến vào địa hạt của lĩnh vực công nghệ cao này.

Toàn văn: PDF