Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 8/651 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI TẢO: TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC

NGUYỄN ĐỨC BÁCH, NGUYỄN THANH TÙNG

Tóm tắt


                   Công nghệ vi tảo có khả năng ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, thực phẩm chức năng, y học và dược phẩm... Trong điều kiện khí hậu thay đổi, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nguồn năng lượng hóa thạch cạn kiệt và lượng khí thải ngày càng tăng, công nghệ sinh học vi tảo đang và sẽ là một lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng vô cùng lớn. Bài viết giới thiệu về công nghệ sinh học vi tảo cùng những triển vọng và thách thức của lĩnh vực này.


Toàn văn: PDF